Usluge

USLUGE  SMJEŠTAJA

Kapacitet  Doma  je  110 korisnika  koji  su  smješteni  u  49  soba. Od  toga  su  4 sobe  jednokrevetne,  32  dvokrevetne  i  14  trokrevetnih.  Sobe  su  opremljene novim  namještajem ( krevet, noćni ormarić, ormar za garderobu i komoda).
Svaka  soba  ima  telefon  i  televizor, SOS signalizaciju,  te zvučni  razglas ( sve sobe  imaju  izlaz  na  balkon). U  Domu  se  nalazi  4  dnevna  boravka  i  čajne kuhinje, radna  terapija, fizikalna  dvorana, kapelica  i dr.

USLUGE  PREHRANE

Korisnicima  u  Domu  osigurava  se  tri  obroka  dnevno,  Kakvoća  i  količina obroka  primjerena  je  zdravstvenom  stanju  i  potrebama  korisnika.

Nabavka  hrane  usmjerena  je  na  nabavu  svježih  i  kvalitetnih  živežnih  namirnica, vodi  se  briga  o  raznolikosti  jela  i  estetskom  serviranju  obroka.

ZDRAVSTVENE  USLUGE, USLUGE  NJEGE  I   ODRŽAVANJE  HIGIJENE

Naš  cilj  je  pružanje  kvalitetne  zdravstvene  skrbi  i  njege  svim  korisnicima  Doma. Za  zdravstveno  stanje  korisnika  brine  se   liječnica  opće  prakse  koja  redovito dolazi  u  Dom. Zdravstvenu  skrb  i  njegu  pružaju  stručni  djelatnici  kroz  24 sata,  a  obuhvaća:  osobnu  higijenu  korisnika,  sprečavanje  komplikacija  dugotrajnog  mirovanja,  davanje  Th.  po  preporuci  specijalista, redovito  odvoženje  korisnika  na specijalističke  preglede  uz  osiguranu  pratnju, zbrinjavanje  rana,  mjerenje  vitalnih  funkcija.
O  higijeni  prostora  gdje  borave  korisnici  svakodnevno  se  brinu  spremačice, a  o  njihovom  osobnom  i  posteljnom  rublju  brine  se  osoblje  iz  praonice  rublja.

USLUGE  SOCIJALNOG  RADA  I  RADNO-OKUPACIJSKE  TERAPIJE

Socijalni  radnik  u  Domu  je  osoba  koja  daje  informacije  zainteresiranim  osobama ili  članovima  njihovih  obitelji  o  uvjetima  i  mogućnostima  smještaja  u  Dom,  cijeni usluga, načinu  plaćanja, izgledu  sobe, te  potrebnoj  dokumentaciji  za  smještaj.
Dolaskom  korisnika  na smještaj  socijalni  radnik  ga  prati  od  njegovog dolaska  u  Dom kroz  ponašanje,  pomoć  prilagodbe  na  život  u  novoj  sredini,  prevladavanju  njihovih  teškoća  napuštanjem  svog doma,  upoznavanje  sa  drugim  korisnicima  i  razvijanje dobrih  odnosa  sa  drugim  korisnicima,  reguliranje  raznih  prava  i  sl.
Socijalni  radnik  osim  navedenog,  već  prilikom  dolaska  korisnika  u  Dom  nastoji  prepoznati  njihovo  ranije  zanimanje,  interese,  želje,  te  ih   u  skladu  s  preostalim  mogućnostima  nastoji  motivirati  da  se uključe  u  razne  aktivnosti  radi  što kvalitetnijeg  korištenja  slobodnog  vremena,  a  samim  tim  i poboljšanja psihofizičkog  stanja  svakog  korisnika.

O  korisnicima  i  njihovim  potrebama  brine  40  zaposlenika  koji  su  raspoređeni prema  vrsti  poslova:

  1. Poslovi  socijalnog  rada,  radne  terapije,  financijsko-knjigovodstveni poslovi i administrativni  poslovi ( 1 socijalni radnik  i 3 računovodstvena  zaposlenika)
  2. Odjel njege i brige o zdravlju ( 1 glavna  medicinska  sestra, 7 medicinskih  sestara  i  11  njegovateljica)
  3. Odjel  prehrane i pomoćno-tehničkih poslova  ( 3 kuhara, 2 pomoćna  kuhara, 1 servirka, 2 kućna majstora, 2  pralje i  6 spremačica)
2019