Kontakt

Kako nas pronaći ?

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

Šibenska 14, Vukovar

OIB: 46655494076

Broj računa: HR6125000091102005874

CENTRALA: 032/451-200
RAVNATELJICA: 032/451201
SOC. RADNICA: 032/451-202
BLAGAJNA: 032/451-203
GL. MED. SESTRA: 032/451-205
FAX: 032/451-211
E-mail: dom.vukovar@gmail.com
MATIČNI BROJ: 3008487

RADNO VRIJEME UPRAVE: 07,00 – 15,00 sati
POSJETE: 14,00 – 19,00 sati