Informacije

Cijene smještaja

 

POKRETNI KORISNICI

Jednokrevetna soba 2.200,00 kn
Dvokrevetna soba 2.145,00 kn
Trokrevetna soba: 2.035,00 kn

POLUPOKRETNI KORISNICI

Jednokrevetna soba 2.531,10 kn
Dvokrevetna soba 2.476,10 kn
Trokrevetna soba: 2.366,10 kn

NEPOKRETNI KORISNICI

Jednokrevetna soba 2.703,80 kn
Dvokrevetna soba 2.648,80 kn
Trokrevetna soba: 2.538,80 kn

 

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016

IZVJEŠĆE – xlsx

 
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine 172/03,144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14, Vukovar.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
– na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar, Vukovar, Šibenska 14
– elektroničkom poštom: dom.vukovar@gmail.com

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 09,00 – 13,00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti i putem telefaksa na broj 032/451-211.