Informacije

Cijene smještaja


POKRETNI KORISNICI
Jednokrevetna soba 2.420,00 kn
Dvokrevetna soba 2.360,00 kn
Trokrevetna soba: 2.239,00 kn

POLUPOKRETNI KORISNICI
Jednokrevetna soba 2.784,00 kn
Dvokrevetna soba 2.724,00 kn
Trokrevetna soba: 2.603,00 kn

NEPOKRETNI KORISNICI
Jednokrevetna soba 2.974,00 kn
Dvokrevetna soba 2.914,00 kn
Trokrevetna soba: 2.793,00 kn

Služba za informiranje


KATALOG INFORMACIJA
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016
IZVJEŠĆE - xlsx

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03,144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14, Vukovar.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
- na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar, Vukovar, Šibenska 14
- elektroničkom poštom: dom.vukovar@gmail.com

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 09,00 – 13,00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti i putem telefaksa na broj 032/451-211.

Zaštita osobnih podataka