Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća