Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća

DOM  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE  OSOBE  VUKOVAR

Šibenska  14, Vukovar

Klasa:551-05-21-01/102

Ur.broj:2196-03-02-21

Vukovar, 05.03.2021.

            Na  osnovi  članka  30. Statuta  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  i čl. 8. Poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća:      

                                                      S  A  Z  I  V  A  M 

9. Sjednicu  Upravnog  vijeća  Doma  za  starije i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Šibenska 14.

Sjednica  će  se  održati   dana  10.03.2021. god.  (srijeda)  u 13,00  sati  u  prostorijama  Doma za starije i nemoćne  osobe Vukovar,  Šibenska 14.

Prije  usvajanja  dnevnog  reda, za  sjednicu  predlažem  usvajanje  zapisnika  sa  8.   sjednice  Upravnog  vijeća.

                                                      D N E V N I     R E D 

  1. Razmatranje  i  usvajanje  Izvješća o radu za 2020. god.

Izvjestitelj: Željka Rajković

  • Razmatranje i usvajanje I  Izmjene Financijskog plana za 2021. god.

Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva

  • Ocjenjivanje  rada  ravnateljice  za  2020. god.

       Izvjestitelj: Željka Rajković

  • Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ce  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

Izvjestitelj: Željka Rajković, ravnateljica

       5.  Razno            

Molimo Vas  da  se  sjednici  odazovete  u  zakazano  vrijeme,  a  u  slučaju  spriječenosti  potrebno  je  izvijestiti   ravnateljicu  Doma   na  telefon  451-201.

                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                                                              Damir  Kruljac, prof. defektolog