ODLUKU o uvođenju nužnih epidemioloških mjera u Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar

Na  temelju  članka 33. Statuta  Doma  za  starije i nemoćne osobe Vukovar  i  Zakona  o zaštiti  pučanstva  od  zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18  i  47/20) te  trenutne situacije  zarazom  virusa COVID-19  u  Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar, ravnateljica  donosi:

                                                           O  D  L  U  K  U

o  uvođenju  nužnih  epidemioloških  mjera  u  Domu  za  starije  i  nemoćne  osobe Vukovar

                                                                                      I

            Zabranjuju  se  posjete  korisnicima u  Domu  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  od 18.11.2021. god. do  daljnjeg  zbog  pogoršanja  epidemiološke  situacije  izazvane  virusom  COVID-19  u  Vukovarsko-srijemskoj  županiji  i  gradu  Vukovaru.

                                                                  II

            Zabranjuje  se  izlazak  korisnicima  i  odlasci  korisnika  u  obitelj  iz  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  od 18.11.2021.  do  daljnjeg.

                                                                 III

            Dostava  higijenskih  potrepština, hrane i pića  u  originalnim pakiranjima  od strane  članova  obitelji i prijatelja  obavlja  se  radnim  danom  od  09 – 14  sati.

                                                                  IV

            Odredbe  ove  Odluke  primjenjuje  se  od  18.11.2021.  god. i traju  do daljnjeg 

(do poboljšanja epidemiološke  situacije).   

                                                                                                                             RAVNATELJICA

                                                                                  ŽELJKA RAJKOVIĆ, mag. soc. rada