O B A V I J E S T !

PREMA UPUTAMA HZJZ OMOGUĆUJU SE POSJETE KORISNICIMA DOMA U VANJSKOM PROSTORU DOMA.
U IZNIMNIM SITUACIJAMA OMOGUĆUJU SE POSJETE KORISNICIMA DOMA U UNUTARNJEM PROSTORU DOMA KADA IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA POSJETE NIJE MOGUĆE ORGANIZIRATI U VANJSKOM PROSTORU (NEPOKRETNI KORISNICI ).
POSJETE SU OGRANIČENOG TRAJANJA, ORGANIZIRAJU SE PREMA UNAPRIJED UTVRĐENOM RASPOREDU.
POSJETIOCI MORAJU NOSITI MASKU, TE SE PRIDRŽAVATI I DRUGIH MJERA ZAŠTITE RADI SPREČAVANJA I SUZBIJANJA COVID-19.