Zapisnik zamolbe (radno mjesto kućni majstor-kotlovničar-skladištar)