Zapisnik zamolbe

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

ŠIBENSKA 14, VUKOVAR

Klasa:551-05-24-01

Ur.broj:2196-95-24-142

Vukovar, 22.01.2024.

                                                   Z  A  P  I  S  N  I  K

            Sastavljen  dana   22.01.2024. god.  u  prostorijama  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  u  predmetu  odabira  kandidata  za  radno  mjesto njegovatelj/ice. Natječaj  je  bio  objavljen  na  Hrvatskom  zavodu  za  zapošljavanje, web stranici Doma Vukovar, te  Oglasnoj  ploči  Doma od  11.siječnja 2024. do 18. siječnja 2024. godine.

            Za  radno  mjesto  njegovateljice  zaprimljeno  je dvanaest  (12) zamolbi.  Zamolbe su zaprimane i uvođene  u knjigu  urudžbenog  zapisnika  po  datumu  primitka.

            Od  dvanaest (12)  zaprimljenih zamolbi  za radno mjesto njegovateljice  osam (8) zamolbi ne ispunjava  formalne uvjete iz natječaja:

            M.L. (rođ. 1962.)  nedostaje  domovnica, dokaz o  traženoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe i uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/ice), dokaz o radnom iskustvu, potvrdu HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

            S.K. (rođ.1969.) nedostaje dokaz o radnom iskustvu na poslovima njegovatelj/ica

            Z.Š. (rođ. 1964.) .)  nedostaje  domovnica, preslika OI,  dokaz o  traženoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe i uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/ice), dokaz o radnom iskustvu, potvrdu HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

           V.G.(rođ.1969.) nedostaje  domovnica, preslika OI,  dokaz o  traženoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe i uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/ice), dokaz o radnom iskustvu, potvrdu HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

            D.B. (rođ.1968.) .) nedostaje  domovnica, preslika OI,  dokaz o  traženoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe i uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/ice), dokaz o radnom iskustvu, potvrdu HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

            R.R. (rođ.?) nedostaje  domovnica, preslika OI,  dokaz o  traženoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe i uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/ice), dokaz o radnom iskustvu, potvrdu HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

            K.B.(rođ.1968.) nedostaje  domovnica, preslika OI,  dokaz o  traženoj stručnoj spremi(preslika svjedodžbe i uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/ice), dokaz o radnom iskustvu, potvrdu HZMO, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

     B.P.( rođ.1976.) zamolba je stigla poštom dan nakon važenja natječaja, a u natječaju je navedeno da se prijave podnose osobnim dolaskom

Formalne  uvjete  iz  natječaja zadovoljile su :

            S.Đ.  (rođ. 1983.),       

            K.K.  (rođ. 1994.),

            K.P.  (rođ. 1969.),

            T.J.   (rođ. 1974.), 

            Za njegovateljice  koje  ispunjavaju  formalne  uvjete  iz  Natječaja provjera znanja i sposobnosti  obavit će se  dana   29.01.2024. ( ponedjeljak )  u 10,00  sati   u  prostorijama  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar, Šibenska 14. Kandidati se mogu za provjeru znanja i  sposobnosti pripremiti iz knjige: Nada Prlić „ Zdravstvena njega“.

                    Članovi  povjerenstva:                                 

                                                                     Darija  Nakić    _________________

                                                                     Ivona Pavlović  _________________           

                                                    Silvija  Đaković  ________________