Sukob interesa po članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Članovi Upravnog vijeća naručitelja, te ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar u postupku javne nabave ne nalaze se u sukobu interesa po članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).