Zapisnik

            Sastavljen  dana   26.09.2022. god.  u  prostorijama  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  u  predmetu  odabira  kandidata  za  radno  mjesto njegovateljice. Natječaj  je  bio  objavljen  na  Hrvatskom  zavodu  za  zapošljavanje, web stranici Doma Vukovar, te  Oglasnoj  ploči  Doma od  15. rujna  2022.  do  22. rujana  2022. godine.

            Za  radno  mjesto  njegovateljice  zaprimljeno  je  10 zamolbi.  Zamolbe su zaprimane i uvođene  u knjigu urudžbenog zapisnika po datumu primitka.

            Od  deset (10)  zaprimljenih zamolbi  na radno mjesto njegovateljice  sedam (7) zamolbi ne ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja:

            D.C. (rođ. 1979.)  prema natječaju  nema dostavljen životopis, domovnicu, rodni list, presliku osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu i uvjerenje o nekažnjavanju.

            M.M. (rođ. 1993.) nedostaje dokaz o radnom iskustvu.

            J.S. (rođ. 1979.) nedostaje  prijava na natječaj, domovnica, rodni list, preslika osobne iskaznice i uvjerenje o nekažnjavanju.

            K.K. (rođ. 1994.) nedostaje dokaz o radnom iskustvu.

            T.J.  (rođ. 1974.) nedostaje životopis i uvjerenje o završenom tečaju za njegovatelja.

            A.Š. (rođ. 1981.)  nedostaje domovnica, rodni list i preslika osobne iskaznice.

            G.K. (rođ. 1970.)  nedostaje domovnica, rodni list, dokaz o radnom iskustvu, a uvjerenje o nekažnjavanju starije je od 30 dana.

            Formalne  uvjete  iz  natječaja zadovoljile su :

            R.B. (rođ. 1976.)

            A.M.(rođ. 1982.)  i 

            A.B. (rođ. 1988.) . 

            O  konačnoj  Odluci  o odabiru kandidati će biti obavješteni u Zakonskom roku, na web  stranicama  Doma.