Izlet u Aljmaš

Ove godine je gradonačelnik grada Vukovara gosp. Ivan Penava osigurao sredstva za jednodnevni izlet naših korisnika. Izlet je organiziran dana 12.06.2019. godine te smo posjetili  svetište i crkvu Gospe od Utočišta u Aljmašu sa 25 korisnika u pratnji 5 djelatnika doma. U Aljmašu nas je dočekao župnik koji nas je pozdravio zvonima crkve. Ukratko nam je predstavio povijest crkve i svetišta koju smo nakon toga razgledali te se svatko pomolio za svoje potrebe. Nakon toga smo se krasnom cestom kroz Baranjske vinograde uputili do restorana Baranjska kuća u Karancu. Najljepši dio je bio druženje korisnika i djelatnika uz zajednički ručak koji je pripremljen na domaći način. U okviru restorana posjetili smo ”Ulicu zaboravljenog vremena” gdje su se mogli vidjeti stari zanati, alat i sl. Bio je to jedan od naših ljepših izleta.