ODLUKA UV O USVAJANJU IZVJEŠĆA O POPISU IMOVINE I OBVEZA DOMA NA DAN 31.12.2020. GODINE