Bilješke uz financijske izvještaje Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar za 2019.