Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća

DOM  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE  OSOBE  VUKOVAR

Šibenska  14, Vukovar

Klasa:551-05-23-01

Ur.broj:2196-95-23-125

Vukovar, 20.02.2023.

            Na  osnovi  članka  30. Statuta  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  i čl. 8. Poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća:      

                                   S  A  Z  I  V  A  M 

21. Sjednicu  Upravnog  vijeća  Doma  za  starije i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Šibenska 14.

Sjednica  će  se  održati   dana  24.02.2023. god.  (petak)  u  13,00  sati.

Prije  usvajanja  dnevnog  reda, za  sjednicu  predlažem  usvajanje  zapisnika  sa  20. sjednice  Upravnog  vijeća.

                                               D N E V N I     R E D

  1. Razmatranje  i  Usvajanje  Inventure  za  2022. godinu.

Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva

  • Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za period od 01.01.2022.-31.12.2022. godine.

      Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva

  • Razmatranje i usvajanje  Izvještaja o izvršenju za 2022. godinu.

      Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva

  • Razno

Molimo Vas  da se odazovete  u  zakazano  vrijeme,  a  u  slučaju  spriječenosti  potrebno  je  izvijestiti   ravnateljicu  Doma  na  telefon  451-201.

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                       Majda Jakša, struč. spec. oec