Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća

Na osnovi članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar i čl. 8.
Poslovnika o radu Upravnog vijeća:

Na osnovi članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar i čl. 8.
Poslovnika o radu Upravnog vijeća:

SAZIVAM

 1. Sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14.
  Sjednica će se održati dana 23.11.2022. god. (srijeda) u 13,00 sati.
  Prije usvajanja dnevnog reda, za sjednicu predlažem usvajanje zapisnika sa 17. i 18.
  sjednice Upravnog vijeća.

DNEVNI RED

 1. Upoznavanje sa novim članom Upravnog vijeća
  Izvjestitelj: Željka Rajković, ravnateljica
 2. Izbor Predsjednika Upravnog vijeća
  Izvjestitelj: Željka Rajković, ravnateljica
 3. Razmatranje i usvajanje Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar
  Izvjestitelj: Željka Rajković, ravnateljica
 4. Razmatranje i usvajanje Financijskog Izvješća za razdoblje 01.01.2022.-30.09.2022.
  Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva
 5. Usvajanje i razmatranje III Izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2022. god.
  Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva
 6. Razmatranje i usvajanje Financijskog Plana i Plana nabave za 2023. i projekcija
  Financijskog plana za 2024. i 2025.
  Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva
 7. Razno
  Molimo Vas da se odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti potrebno je
  izvijestiti ravnateljicu Doma na telefon 451-201.

Predsjednik Upravnog vijeća