Poziv 10. sjednica UV

Na  osnovi  članka  30. Statuta  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  i čl. 8. Poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća: 

                                                      S  A  Z  I  V  A  M 

10. Sjednicu  Upravnog  vijeća  Doma  za  starije i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Šibenska 14.

Sjednica  će  se  održati   dana  08.04.2021. god.  (četvrtak)  u 13,00  sati  u  prostorijama  Doma za starije i nemoćne  osobe Vukovar,  Šibenska 14.

Prije  usvajanja  dnevnog  reda, za  sjednicu  predlažem  usvajanje  zapisnika  sa  9.   sjednice  Upravnog  vijeća.

                                                      D N E V N I     R E D 

  1. Usvajanje i  razmatranje  Financijskog  izvješća  za  razdoblje  od  01.01.2021. –31.03.2021. god.  i  Izvještaja  o  izvršenju  Financijskog  plana  od 01.01.2021. – 31.03.2021. god.

Izvjestitelj: Anita  Kovačić, šefica  računovodstva

  • Izbor  i  imenovanje  ravnatelja/ce  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar

Izvjestitelj: Silvija  Đaković, blagajnica

       3.  Razno            

Molimo Vas  da  se  sjednici  odazovete  u  zakazano  vrijeme,  a  u  slučaju  spriječenosti  potrebno  je  izvijestiti   ravnateljicu  Doma   na  telefon  451-201.

                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                                                              Damir  Kruljac, prof. defektolog