14. sjednica upravnog vijeća poziv

Na  osnovi  članka  30. Statuta  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  i čl. 8. Poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća:      

                                                      S  A  Z  I  V  A  M 

14. Sjednicu  Upravnog  vijeća  Doma  za  starije i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Šibenska 14.

Sjednica  će  se  održati   dana  29.12.2021. god.  (srijeda)  u  13,00  sati.

Prije  usvajanja  dnevnog  reda, za  sjednicu  predlažem  usvajanje  zapisnika  sa  13.   sjednice  Upravnog  vijeća.

                                                      D N E V N I     R E D 

  • Upoznavanje s novim članom  Upravnog  vijeća

Izvjestitelj: Željka Rajković, ravnateljica

  • Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada za 2022. god.

        Izvjestitelj: Željka Rajković,  ravnateljica

  • Razmatranje i  usvajanje IV i V  izmjene Financijskog plana i Plana  nabave za 2021. god.

Izvjestitelj: Anita  Kovačić, šefica računovodstva

  • Razmatranje i usvajanje Financijskog plana i Plana nabave za 2022. god., te projekcija Financijskog plana za 2023. i 2024. god.

        Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva

  • Izvješće Tima za  bolničke infekcije

Izvjestitelj: Željka Rajković, ravnateljica                      

Molimo Vas  da  prema uputama HZJZ od 30.09.2021. god. na  sjednicu  ponesete Covid  putovnice ili da se prilikom dolaska testirate, te da se odazovete  u  zakazano  vrijeme,  a  u  slučaju  spriječenosti  potrebno  je  izvijestiti   ravnateljicu  Doma  na  telefon  451-201.

                                                                      Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

                                                                                     Martina  Veber, prof.