Zapisnik – zamolbe koje ne ispunjavaju formalne uvjete