Z A P I S N I K

Sastavljen  dana 13. 01.2022. god.  u  prostorijama  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  u  predmetu  odabira  kandidata  za  radno  mjesto  njegovatelj /ca

 Natječaj  je  bio  objavljen  u  NN  br. 145/2021 od  29.12. 2021.do 05.01.2022. god.,  Hrvatskom  zavodu  za  zapošljavanje od 04.01.2022. god. do11.01.2022. god. te  Oglasnoj  ploči  Doma od  29. 12.  2021. do 05.01 2022. god.

            Za  radno  mjesto njegovatelj/ca  zaprimljeno je sedam (7) zamolbi,. Zamolbe  su  zaprimane  i  uvođene  u   knjigu  urudžbenog  zapisnika  po  datumu  primitka. 

            Od 7 zaprimljenih zamolbi  za  radno  mjesto  njegovatelj/ca, 4 zamolbe  ne  ispunjavaju   formalne uvjete  iz  natječaja , a to su:

– T.B. (rođ. 1985. godine) prema natječaju nema dostavljenu svjedožbu OŠ, dokaz o radnom iskustvu u struci od 6 mjeseci i uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju.

-K.V. ( rođ. 1963. godine.)  prema natječaju nema dokaz o radnom iskustvu od 6 mjeseci i uvjerenje od nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

-B.T.( rođ. 1971. godine) nema dokaz o radnom iskustvu od 6 mjeseci i uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju.

-M.S.( rođ. 1972. godine ) zamolba nije osobno donešena i nedostaje svjedodžba  OŠ,dokaz o radnom iskustvu od 6 mjeseci i uvjerenje od nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Popis  ostalih  kandidata (3), koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  natječaja za njegovatelja/cu, objavljen  je  na  web-stranici (www.dom-vukovar.hr)  Doma  za  starije  i  nemoćne  sobe  Vukovar  za  pismenu  provjeru  znanja  i  sposobnosti  prema  navedenom  rasporedu.

            Povjerenstvo  za  provedbu  natječaja  će  prema  objavljenom  popisu  i  rasporedu  pismeno  testirati  sve  kandidate  koji  su  ispunili  formalne  uvjete  iz  natječaja. Nakon  provedenog  testiranja  Povjerenstvo  će  utvrditi  rang  listu  kandidata  prema  ukupnom  broju  bodova  ostvarenih  na  testiranju  koja  će  biti  objavljena  na  web  stranici  Doma. 

                     Članovi  povjerenstva:

                                                                     Anita Kovačić  ————————-

                                                                     Silvija Đaković   —————————    

                                                                     Marija Ignjatović    ————————–