Poništenje natječaja

Klasa:551-05-23-01
Ur.broj:2196-95-23-23
Vukovar, 10.01.2023.

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar (od 30. siječnja 2019.) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar donosi Odluku o:

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

  1. Poništava se javni natječaj za zapošljavanje jedne njegovateljice na
    neodređeno puno radno vrijeme objavljen 02.12.2022. god. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na Oglasnoj ploči Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, te na službenoj internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.
  2. Odluka o poništenju javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar i na internetskim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA
Željka Rajković, mag. soc. rada