Odluka o poništenju javnog natječaja za zapošljavanje

Klasa:551-05-22-01

Ur.broj:2196-95-22-628

Vukovar, 31.10.2022.

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar (od 30. siječnja 2019.) ravnateljica Doma  za starije i nemoćne osobe Vukovar donosi Odluku o:

                                   PONIŠTENJU     JAVNOG    NATJEČAJA

  1. Poništava se javni natječaj za zapošljavanje jedne njegovateljice na neodređeno puno radno  vrijeme  objavljen  15.09.2022. god. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na Oglasnoj ploči Doma  za starije i nemoćne osobe Vukovar, te na službenoj internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.
  • Odluka o poništenju javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar i na internetskim stranicama  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.
  • Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 RAVNATELJICA

Željka  Rajković, mag. soc. rada