Natječaj za ravnatelja

Na  temelju  čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne  novine 76/93, 29/97,47/99 i 35/08) i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 35. i 36. Statuta  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Upravno  vijeće  Doma  na  temelju  svoje  Odluke  od dana  09.03.2017.  raspisuje

 

NATJEČAJ

za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar (m/ž)

 

natječaj za ravnatelja