Odluka o izboru ponuditelja

Dana 06.03.2017. godine nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda za prodaju vozila Citroen Xsara 1,4 I ovlašteni predstavnici prodavatelja izabrali su najpovoljniju ponudu.
Najpovoljnija ponuda je ponuda pristigla 02.03.2017. godine u 09.32 od Pentek Miroslava iz Vinkovaca, A. G. Matoša 19, OIB: 19423428058 sa najvišom ponuđenom cijenom višom od početne u iznosu od 12.000,00 kuna.
Izabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o izboru ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora platiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Odluka o odabiru ponude za prodaju službenog vozila