Sv Nikola

Na dan Svetog Nikole u Domu su gostovali članovi Udruge Nijemaca i Austrijanaca, te su nas pjevanjem najljepših božićnih pjesama uveli u vrijeme Došašća.Korisnike je na kraju obišao Sv. Nikola u pratnji krampusa, te ih prigodno darivao.