4. Sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

DOM  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE  OSOBE  VUKOVAR

Šibenska  14, Vukovar

Klasa:551-05-20-01/140

Ur.broj:2196-03-02-20

Vukovar, 02.03.2020.


            Na  osnovi  članka  30. Statuta  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  i čl. 8. Poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća:      

                                                      S  A  Z  I  V  A  M 

4. Sjednicu Upravnog  vijeća  Doma  za  starije i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Šibenska 14.

Sjednica  će  se  održati  29.04.2020. god.  (srijeda)  u  13,00  sati.

Prije  usvajanja  dnevnog  reda, za  sjednicu  predlažem  usvajanje  zapisnika  sa  3.   sjednice  Upravnog  vijeća.

                                                      D N E V N I     R E D 

  1. Razmatranje  i  usvajanje  Izvješća  o  radu  za  2019. god.

Izvjestitelj: Željka  Rajković, ravnateljica

  • Ocjenjivanje  rada  ravnateljice  za  2019. god.

       Izvjestitelj: Marija  Ignjatović, socijalna radnica

  • Prva  izmjena  Financijskog  plana  i  Plana  nabave  2020. god.

Izvjestitelj: Anita  Kovačić, šefica  računovodstva

  • Razmatranje i usvajanje Financijskog  izvješća za period od 01.01.2020. -31.03.2020. god.

       Izvjestitelj: Anita Kovačić, šefica računovodstva

  • Razno                      

Molimo Vas  da  se  sjednici  odazovete  u  zakazano  vrijeme,  a  u  slučaju  spriječenosti  potrebno  je  izvijestiti   ravnateljicu  Doma   na  telefon  451-201.

                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                                                                              Damir  Kruljac, prof. defektolog